Werkgroep Dooievaar+ heeft hart voor de stad. Daarom kijkt ze graag mee naar de grote, soms veel te grote beslissingen die worden genomen. Over de besluitvorming rondom het project Spuiforum schreven zij een 8 pagina’s dikke krant. Haags bureau verzorgde de redactie en de opmaak.